Systeminventering

Kartlägg och optimera system, integreringar och processer

Transformant erbjuder en omfattande systeminventering för att hjälpa dig att få ut det mesta av din ERP-miljö. Genom en strukturerad översyn identifierar vi förbättringsområden och ger dig handfasta rekommendationer för optimering.

  Så går en ERP-analys till:

  Förberedelse och dokumentation: Vi skickar över ett detaljerat frågebatteri som du besvarar och kompletterar med relevant dokumentation.

  Systemåtkomst: Du ger oss tillgång till ditt system, med behörighet att göra en noggrann granskning.

  Workshop: Vi bokar in en workshop där vi tillsammans går igenom ditt system och skapar en gemensam målbild.

  Analys: Vi undersöker ERP-miljön och kartlägger system, integrationer och processer för att skapa en översyn samt identifiera förbättringsområden. 

  Presentation och rekommendationer: Vi sammanställer våra observationer och rekommendationer i en presentation som vi sedan diskuterar tillsammans på ett uppföljningsmöte.

   

  Utvalda delar ur leveransen:

  • Systemkarta: En visuell representation av ditt ERP-system och dess komponenter.
  • Kartläggning av integrationer: Vi analyserar alla integrationer med andra system för att säkerställa att de fungerar optimalt.
  • Processkartläggning: En detaljerad kartläggning av dina affärsprocesser.
  • System- och processanalys: En djupgående analys av hur väl dina system och processer stödjer dina affärsmål.
  • Kostnadsanalys: En analys som hjälper dig att förstå kostnader och nytta med föreslagna förändringar.

  Boka möte

  Betalningsautomatisering