Valutakurser

En helautomatiserad lösning för att uppdatera företagets valutakurser i Unit4 ERP

Med automatisk uppdatering av valutakurser har Transformant kombinerat sin kunskap inom automation med sin erfarenhet av valutakurshantering inom Unit4 ERP för att skapa en helautomatiserad lösning för att uppdatera företagets valutakurser i Unit4 ERP.

Smidig och effektiv hantering av valutakurser i Unit4 ERP

Den helautomatiserade lösningen för valutakurser i Unit4 ERP möjliggör en smidig och effektiv hantering av företagets valutakursdata. Genom att integrera med pålitliga och aktuella datakällor kan systemet automatiskt hämta och uppdatera valutakurser i realtid. Detta eliminerar behovet av manuell inmatning och minskar risken för felaktiga eller föråldrade valutakurser. Lösningen hämtar och uppdaterar automatiskt valutakurserna (Crossrates) i Unit4 ERP via Riksbankens API. Tid frigörs från era ekonomihandläggare och ni kan vara säkra på att alltid ha korrekt uppdaterade valutakurser.

Läs mer om valutor som stöds hos riksbanken.

Hur kommer vi igång?

Kontakta din kundansvariga kontakt på Transformant och fråga om vår lösning för automatisk uppdatering av valutakurser, eller skicka oss ett mail på sales@transformant.se så kontaktar vi er inom kort!

Fördelarna med en helautomatiserad lösning för valutakurser

Företag kan dra nytta av fördelarna med den helautomatiserade lösningen genom att spara tid och resurser som tidigare ägnades åt manuell uppdatering av valutakurser. Med den automatiska processen kan företag säkerställa att deras valutakurser alltid är aktuella och korrekta, vilket leder till mer tillförlitliga ekonomiska beräkningar och bättre beslutsunderlag.

Minskad risk för mänskliga fel genom automatisering

En annan fördel med den helautomatiserade lösningen är att den minskar risken för mänskliga fel. Manuell inmatning av valutakurser kan vara tidskrävande och öppnar upp för misstag, vilket kan leda till kostsamma fel i ekonomiska transaktioner. Genom att automatisera processen minskas risken för felaktiga valutakurser och företag kan känna sig trygga i att deras ekonomiska beräkningar och transaktioner är korrekta och pålitliga.

Anpassningsbarhet och kontroll över valutakurshantering i Unit4 ERP

Unit4 ERP:s helautomatiserade lösning för uppdatering av valutakurser kan anpassas efter företagets specifika behov och krav. Genom att konfigurera systemet kan företaget välja vilka valutor som ska uppdateras och uppdateringsfrekvensen. Detta ger företaget flexibilitet och kontroll över hanteringen av sina valutakurser.