Driftlösningar & Cloud

Framtidens lösningar för effektiv affärsstyrning

Affärsstyrning och hantering av företagsresurser har genomgått betydande förändringar med framväxten av moderna teknologier och molnbaserade lösningar. Transformant hjälper ert företag att navigera bland nya lösningar för att bidra till en effektiv affärsstyrning i framtiden.

Driftlösningar och Cloud för ERP

Utöver de traditionella ERP-lösningarna har företag nu möjlighet att utnyttja olika driftlösningar och molnbaserade tjänster för att hantera sina affärsprocesser. Genom att använda driftlösningar och molnet kan företag outsourca sina IT-tjänster, inklusive serverdrift, databashantering, support och underhåll, till externa leverantörer. Detta frigör resurser och ger företag möjlighet att fokusera på sina kärnverksamheter samtidigt som de drar nytta av skalbarhet, tillgänglighet och kostnadseffektivitet som erbjuds av molnbaserade driftlösningar.

Background shape

ERP-migration

ERP-migration innebär övergången från ett befintligt ERP-system till ett nytt system. Migrationsprocessen inkluderar att migrera data, anpassa processer och utbilda användare. Vid migrering från ett ERP-system till ett annat kan företag dra nytta av förbättrade funktioner, ökad effektivitet och mer aktuell teknologi. En framgångsrik ERP-migration möjliggör smidig övergång till en ny ERP-lösning och hjälper företag att optimera sina affärsprocesser och hantera eventuella begränsningar i det gamla systemet.

ERP i molnet (SaaS ERP)

ERP i molnet, även känt som SaaS ERP (Software-as-a-Service ERP), innebär att företag använder molnbaserade lösningar för att köra sina ERP-system. Genom att utnyttja molnteknikens fördelar, som skalbarhet, tillgänglighet och kontinuerliga uppdateringar, kan företag effektivt hantera sina affärsprocesser. Med ERP i molnet kan företag dra nytta av kostnadseffektiva lösningar, flexibilitet att anpassa sig efter behov och åtkomst till systemet från olika platser och enheter.

ERP-hosting

ERP-hosting innebär att placera ERP-systemet på en extern server som ägs och underhålls av en hostingleverantör. Outsourcing av hostingansvaret kan ge företag tillgång till optimerad prestanda, expertis och support samt förstärkt säkerhet och dataskydd. Med ERP-hosting kan företag fokusera på sin kärnverksamhet medan hostingleverantören tar hand om den tekniska driften och underhållet av ERP-systemet.

Få hjälp med våra specialiserade tjänster

Vi erbjuder en omfattande uppsättning specialiserade tjänster för att hjälpa din verksamhet att optimera effektiviteten. Med vår erfarenhet och expertis inom områden som ERP-support, driftlösningar & cloud, systemförvaltning och integration & automation kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar som passar dina specifika behov.

Vårt kompetenta team står redo att hjälpa dig att lösa tekniska problem, optimera prestanda, säkerställa driftsäkerhet och automatisera processer. Med vårt stöd kan du säkerställa att ditt affärssystem fungerar sömlöst och att din verksamhet kan nå högre effektivitet och produktivitet.

Transformant