ERP-migration

ERP-migration, eller övergången från ett befintligt affärssystem till ett annat, är en komplex och omfattande process som företag ibland måste genomgå för att möta sina förändrade affärsbehov och öka effektiviteten. Vi på Transformant kan hjälpa ert företag att genomföra en framgångsrik övergång för förbättrad integration, ökad automatisering, effektivare hantering av affärsprocesser och bättre datatillgänglighet för beslutsfattande.

Förberedelser inför en ERP-migration

Den första och kanske viktigaste fasen i en ERP-migration är planering och förberedelse. Detta innebär att tydligt definiera affärsbehoven och målen för migrationen, identifiera de befintliga systemen och processerna, och skapa en detaljerad migrationsstrategi. Vi på Transformant hjälper ert företag under denna fas med att få hjälp av experter inom ERP-implementering och -migrering för att få rätt kunskap och erfarenhet.

En annan viktig aspekt av förberedelsen är att engagera och involvera alla berörda parter, inklusive anställda, IT-team, ledningsgruppen och eventuella externa leverantörer. Det är viktigt att skapa en stark kommunikation och samarbete för att säkerställa att alla är medvetna om processen och dess konsekvenser. Dessutom kan det vara nödvändigt att tillhandahålla utbildning och träning för att säkerställa en smidig övergång och att alla kan använda det nya systemet effektivt.

https://www.transformant.se/wp-content/uploads/2023/07/erp-migrering-scaled.jpg

Datakonvertering och systemkonfiguration

När planeringen är klar är det dags att börja med migreringsprocessen. Detta innefattar vanligtvis datakonvertering, där befintlig data från det gamla systemet överförs till det nya. Detta kan vara en komplex process, särskilt om det finns skillnader i datastruktur och format mellan de två systemen. Det är viktigt att genomföra noggranna tester och valideringar för att säkerställa att all data överförs korrekt och att inga viktiga uppgifter går förlorade.

Parallellt med datakonverteringen är det också viktigt att konfigurera och anpassa det nya systemet för att passa ert företags specifika behov och processer. Detta kan innebära att definiera nya affärsregler, arbetsflöden och rapporter, och att anpassa systemet för att integrera med befintliga IT-lösningar och externa system. Det är också viktigt att genomföra omfattande tester och kvalitetssäkring för att säkerställa att systemet fungerar som förväntat och att eventuella problem eller buggar identifieras och åtgärdas i tid.

https://www.transformant.se/wp-content/uploads/2023/07/datakonvertering.jpg

Implementering och övergångsfas

När migreringen och konfigurationen är klar är det dags att implementera det nya systemet och genomföra en övergångsfas. Detta kan göras antingen genom att göra en “big bang”-övergång, där det gamla systemet stängs av och det nya systemet tas i bruk över en natt, eller genom att använda en mer gradvis övergång där systemen körs parallellt under en tid tills det nya systemet har bevisat sin pålitlighet och funktionalitet. Valet av övergångsstrategi beror på ert företags specifika behov och risktolerans. Vi på Transformant ger er rekommendationer på bästa strategi för just er verksamhet.

Under övergångsfasen är det viktigt att övervaka och utvärdera systemets prestanda och användning för att säkerställa att allt fungerar som förväntat och att eventuella problem eller utmaningar kan hanteras snabbt. Dessutom kan det vara nödvändigt att fortsätta med utbildning och support för att säkerställa att användarna är bekväma med det nya systemet och kan använda det effektivt.

Efterlevnad och support

Det är viktigt att ha en tydlig strategi för efterlevnad och support efter ERP-migrationen. Vi på Transformant är experter på ERP-support och kan hjälpa ert företag att hantera eventuella framtida utmaningar eller förbättringar av det nya systemet.

https://www.transformant.se/wp-content/uploads/2023/07/erp-implementering.jpg

Få hjälp med våra specialiserade tjänster

Vi erbjuder en omfattande uppsättning specialiserade tjänster för att hjälpa din verksamhet att optimera effektiviteten. Med vår erfarenhet och expertis inom områden som ERP-support, driftlösningar & cloud, systemförvaltning och integration & automation kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar som passar dina specifika behov.

Vårt kompetenta team står redo att hjälpa dig att lösa tekniska problem, optimera prestanda, säkerställa driftsäkerhet och automatisera processer. Med vårt stöd kan du säkerställa att ditt affärssystem fungerar sömlöst och att din verksamhet kan nå högre effektivitet och produktivitet.

Transformant