Leverantör/kund-import

Spara tid och minimera fel

Transformants leverantör- och kund-import importerar information direkt till leverantör och kundregistret i Unit4 ERP utifrån organisations- eller bankgironummer. Uppslag sker direkt mot Inyetts webbaserade API och tillgängliggör information om alla svenska bolag.

Leverantörsimport Unit4 ERP

Leverantörsimporten kan användas både för att skapa nya leverantörer eller för att uppdatera inaktuella uppgifter i leverantörsregistret. Lösningen skapar nya skärmbilder direkt i Unit4 ERP vilket gör att alla moment för leverantörsupplägg kan göras i ett och samma system.

Lösningen ger möjlighet att importera:

  • Kompletta bolagnamn och adressuppgifter
  • Bolagsform och branschindelning (SNI-kod)
  • Skuldrating, F-skatt, momsregistrering, kontroll av bluffleverantörer med mera!

Tekniska förutsättningar

Lösningen nyttjar Unit4:s verktyg för anpassningar (ACT), installeras i befintlig test eller driftmiljö och kräver ingen ytterligare programvara för att kunna användas. En uppsättning av systemparametrar används för att ge möjlighet att tilldela standardvärden på leverantörsuppgifter. Lösningen använder kundens API-konto hos Inyett som datakälla, saknas sådant konto ordnas det som en del av införandet.

Hur kommer vi igång?

Kontakta din kundansvariga säljare på Transformant och fråga om vår Leverantörsimport, eller skicka oss ett mail på sales@transformant.se så kontaktar vi er inom kort!

Leverantörsimport

Fördelar med leverantörs- & kundimport i Unit4 ERP

En effektiv leverantör- och kundimportprocessen ger ert företag fördelar som tidsbesparing och minimering av fel av leverantörs- och kunddata. Det bidrar också till att strukturera importprocessen till att skapa och underhålla starka affärsrelationer genom korrekt hantering av leverantörs- och kunddata. Genom att ha korrekta och uppdaterade uppgifter om leverantörer och kunder kan företaget fatta informerade beslut och optimera sina affärsprocesser.

Anpassningsbarhet och implementeringsstöd

Unit4 ERP:s leverantör- och kundimportfunktion kan anpassas efter ert företags specifika behov och krav. Med fördelarna av tidsbesparingar, minskad manuell arbetsbelastning och förbättrad datakvalitet kan företaget effektivisera sina affärsrelationer och optimera sina inköps- och säljprocesser. Genom att samarbeta med en erfaren ERP-konsult från Transformant kan ert företag få expertstöd för att implementera och anpassa leverantör- och kundimportfunktionen, vilket säkerställer en framgångsrik integrering i er affärsverksamhet.

Kundimport