ExportDocs

Automatisk export av dokument i Unit4 ERP

Med produkten ExportDocs har Transformant kombinerat sin kunskap inom automation med sin erfarenhet av dokumenthantering inom Unit4 ERP för att skapa en helautomatiserad lösning för att i bulk exportera företagets dokument i Unit4 ERP.

Dokumentexport med anpassade rapportparametrar

Dokument som är kopplade till klient och verifikationsnummer exporteras. En ny rapport i Unit4 ERP med flera rapportparametrar för att göra ett urval av huvudbokstransaktioner som dokument ska exporteras för.

Vid varje export skapas en ny katalog under Data Export där de exporterade dokumenten lagras. Dokument som är av bildformat konverteras till jpg (detta går dock att stänga av om man önskar ha dokumenten i originalformat, tex TIF).

Hur kommer vi igång?

Kontakta din kundansvariga säljare på Transformant och fråga om vår produkt ExportDocs, eller skicka oss ett mail på sales@transformant.se så kontaktar vi er inom kort!

ExportDocs

Fördelar med ExportDocs

ExportDocs i Unit4 ERP ger ert flera fördelar. För det första möjliggör den automatiserade dokumentexporten en snabb och effektiv process, vilket sparar tid och minskar manuella arbetsinsatser. Istället för att manuellt välja och exportera dokument en i taget, möjliggör ExportDocs en bulk-exportfunktion som underlättar hanteringen av stora mängder dokument. För det andra skapar ExportDocs en ny katalogstruktur under ”Data Export” där de exporterade dokumenten lagras. Detta underlättar organisation och åtkomst till dokumenten för framtida referens och arkivering.

Flexibilitet och anpassningsbarhet med ExportDocs i Unit4 ERP

ExportDocs erbjuder också flexibilitet och anpassningsmöjligheter för att möta ert företags specifika behov och önskemål. Till exempel erbjuder ExportDocs möjligheten att konvertera dokument i bildformat till jpg-filer. Detta kan underlätta dokumenthantering och förbättra användarupplevelsen genom att göra det enkelt att visa och dela dokument i ett vanligt bildformat. Vid behov kan denna funktion dock stängas av för att bevara dokumenten i sitt originalformat, till exempel TIF. ExportDocs kan anpassas efter företagets preferenser och krav för att säkerställa en optimal dokumentexportprocess.

Dokumentexport