Förenkla betalningsprocessen med EzyPay i Unit4 ERP

EzyPay är en kraftfull modul inom Unit4 ERP som syftar till att förenkla och automatisera företagets betalningshantering. Genom att integrera EzyPay i Unit4 ERP får företaget tillgång till en smidig och effektiv lösning för att hantera betalningar, vilket minimerar manuella arbetsinsatser och ökar precisionen i betalningsprocessen. Med EzyPay kan företaget snabbt och säkert behandla och godkänna betalningar, hantera fakturor och utföra banktransaktioner, vilket leder till en effektivare och mer pålitlig betalningscykel.

Effektiv fakturahantering med EzyPay i Unit4 ERP

En viktig del av betalningsprocessen är hanteringen av fakturor. Med EzyPay i Unit4 ERP kan företaget automatisera och effektivisera fakturahanteringen. Genom att integrera EzyPay med företagets befintliga faktureringsfunktioner kan fakturor genereras, skickas och spåras på ett strukturerat sätt. EzyPay möjliggör även automatisk matchning av fakturor med befintliga beställningar och leveranser, vilket minimerar risken för fel och inkonsekvenser. Med en tydlig översikt över fakturorna och deras betalningsstatus kan företaget snabbt identifiera och hantera eventuella avvikelser eller förseningar i betalningsprocessen.

Säker och effektiv bankintegration med EzyPay i Unit4 ERP

En viktig komponent i betalningshanteringen är att säkerställa en smidig integration med företagets bankkonton. EzyPay erbjuder en sömlös bankintegration som möjliggör elektronisk överföring av betalningsfiler och automatisk bankavstämning. Genom att ansluta EzyPay till företagets bankkonton kan företaget effektivt utföra betalningar och få en tydlig överblick över banktransaktioner. Med en säker och pålitlig bankintegration minskar risken för fel och förseningar i betalningsprocessen och företaget kan fokusera på att hantera sina betalningar på ett effektivt och säkert sätt.

Optimera betalningshanteringen med EzyPay i Unit4 ERP

Genom att implementera EzyPay i Unit4 ERP kan företaget optimera sin betalningshantering och dra nytta av flera fördelar. För det första minimeras manuella arbetsinsatser och riskerna för felaktigheter genom att automatisera betalningsprocessen. Detta sparar tid och resurser samtidigt som precisionen och effektiviteten förbättras. För det andra ger EzyPay en övergripande och realtidsöversikt över företagets betalningar, fakturor och banktransaktioner, vilket möjliggör snabba beslut och bättre ekonomisk styrning. Genom att använda EzyPay kan företaget även följa regelverk och standarder för betalningshantering och säkerställa efterlevnad av branschspecifika krav.

Sammanfattning – EzyPay

Sammanfattningsvis erbjuder EzyPay inom Unit4 ERP en smidig och effektiv lösning för att hantera företagets betalningar. Med automatisk fakturahantering, säker bankintegration och möjlighet att optimera betalningsprocessen kan företaget förbättra sin ekonomiska effektivitet och minska manuella arbetsinsatser. Genom att implementera EzyPay kan företaget dra nytta av en strukturerad och pålitlig betalningscykel som säkerställer snabba och korrekta betalningar.

EzyPay

Automatisk export av dokument i Unit4 ERP

Med produkten Exportdocs har Transformant kombinerat sin kunskap inom automation med sin erfarenhet av dokumenthantering inom Unit4 ERP för att skapa en helautomatiserad lösning för att i bulk exportera företagets dokument i Unit4 ERP. Dokument som är kopplade till klient och verifikationsnummer exporteras. En ny rapport i Unit4 ERP med flera rapportparametrar för att göra ett urval av huvudbokstransaktioner som dokument ska exporteras för. Vid varje export skapas en ny katalog under Data Export där de exporterade dokumenten lagras. Dokument som är av bildformat konverteras till jpg (detta går dock att stänga av om man önskar ha dokumenten i originalformat, tex TIF).

  • Automatgenererad import av valutakurser varje dag direkt från Riksbanken till Unit4 ERP

  • Kontakta din kundansvariga säljare på Transformant och fråga om vår produkt Exportdocs, eller skicka oss ett mail på sales@transformant.se så kontaktar vi er inom kort!