Import av leverantörs- och kunddata

Spara tid och minimera fel

Transformants tjänst för import av leverantörs- och kunddata tar affärskritisk information till rätt plats i Unit4 ERP, det vill säga till leverantörs- och kundregistret. I processen används organisationsnummer eller bankgironummer för att genomföra en korrekt matchning. Information om alla svenska bolag hämtas direkt från Inyetts webbaserade API.

  Leverantörsimport Unit4 ERP

  Leverantörsimporten kan användas för att dels skapa nya leverantörer, dels uppdatera inaktuella uppgifter i leverantörsregistret. Lösningen skapar nya skärmbilder direkt i Unit4 ERP, vilket gör att alla moment i processen kan genomföras i ett och samma system.

   

  Leverantörsimporten ger möjlighet att importera:

  • Kompletta bolagnamn och adressuppgifter.
  • Bolagsform och branschindelning (SNI-kod).
  • Kreditbetyg, information om F-skatt, momsregistrering, kontroll av bluffleverantörer, med mera.

   

  Tekniska förutsättningar

  Lösningen använder Unit4:s verktyg för anpassningar (ACT), installeras i befintlig test- eller driftmiljö och kräver ingen ytterligare programvara. En uppsättning systemparametrar gör det möjligt att tilldela aktuella leverantörsuppgifter standardvärden. Lösningen använder också kundens API-konto hos Inyett som datakälla – om konto saknas sätter Transformant upp det när arbetet inleds.

   

  Kom i gång direkt

  Kontakta din kundansvariga säljare på Transformant och fråga om vår Leverantörsimport, eller boka ett möte med oss här.

  Boka möte

  Leverantörsimport

  Fördelar med leverantörs- & kundimport i Unit4 ERP

  En effektiv och strukturerad process för import av leverantörs- och kunddata skapar viktiga fördelar. Arbetstid frigörs, samtidigt som affärskritisk information hanteras så att fel och misstag minimeras. Det bidrar också till att underhålla starka affärsrelationer. För med korrekta och uppdaterade uppgifter om leverantörer och kunder kan företaget fatta informerade beslut och optimera sina affärsprocesser, som vid marknadssegmentering eller merförsäljning till befintliga kunder.

   

  Anpassningar och implementering

  Funktionen för leverantörs- och kundimport kan anpassas efter specifika krav och behov. Med tydliga vinster som tidsbesparing, minskad manuell arbetsbelastning och förbättrad datakvalitet kan ett företag också effektivisera och optimera sina inköps- och säljprocesser. Transformants erbjudande innefattar samarbete med en erfaren ERP-konsult. Från implementering via anpassningar till integrering av den nya funktionen i företagets affärsverksamhet.

  Kundimport