Konsulttjänster, affärssystem och integrationer

På menyn: förändring.

Utvecklingen kommer aldrig att gå långsammare än nu. Så för att ta steget från nuläge till önskat läge krävs investeringar i ny teknik. Samt att du höjer blicken, tänker snabbt och siktar rätt. Fullt möjligt med rätt omgivning och förutsättningar.

u003ch2u003eAutomatgenererad import av dokument till Unit4 ERPu003c/h2u003e

Filer importeras och kopplas till valfri dokumenttyp. Koppling i dokumentarkivet görs genom att utläsa indexnycklar från filnamnet eller fasta värden från en rapportvariant.rnrnFilnamnen behöver inte följa ett visst format utan det är möjligt att konfigurera hur nycklarna ska läsas ut från filnamnet. Det finns alltså stor flexibilitet att läsa in redan befintliga filer utan att filnamnen behöver följa en viss struktur. Genom att sätta upp flera rapportvarianter kan filer läsas från olika kataloger samt läsas in på flera olika dokumenttyper och nycklar. Det är även möjligt att läsa in filer från UNC sökvägar exempelvis från en nätverksdisk. Tillsammans med ett rapportschema är det möjligt att läsa in filer med automatik på schema.

https://www.transformant.se/wp-content/uploads/2023/07/power-bi.jpg

ImportDocs

Automatisk import av dokument i Unit4 ERP

Med produkten ImportDocs har Transformant kombinerat sin kunskap inom automation med sin erfarenhet av dokumenthantering inom Unit4 ERP för att skapa en helautomatiserad lösning för att i bulk importera företagets dokument i Unit4 ERP.